BLOG

how can we help you?

Contact us at Achid office or submit a business inquiry online.

  • Д.Должинмаа: Кастодиан банкны үйлчилгээ үнэт цаасны зах зээлийн хөгжлийг шинэ шатанд гаргана

    – БАНК САНХҮҮГИЙН АКАДЕМИЙН ЗӨВЛӨХ ГИШҮҮН Д.ДОЛЖИНМАА- -Та хөрөнгө оруулалтын санг судалдаг хүний хувьд хөрөнгө оруулалтын сан ба кастодиан банкны холбоо хамаарлыг тайлбарлаж өгөөч? -Хөрөнгө оруулалтын сан гэдэг нь банкны адил бусдаас хөрөнгө татан төвлөрүүлж, түүнийгээ өндөр мэргэшсэн сангийн менежерүүдээр удирдуулж, хөрөнгө оруулагч нарт өгөөж хүртээдэг санхүүгийн байгууллага юм. Хөрөнгө оруулалтын сангийн нэг чухал онцлог нь

  • Millennials 101: Having trouble with the younger generation employees?

    “Kids these days…” Myth or a fact, whichever one of the two, there is certainly something about the so called generation-Y which Baby boomers seem to have trouble with. To start off, a short definition is necessary for this increasingly popular terminology generation-Y. What exactly is generation-Y? Don’t be confused as it is often used